top of page

CURRICULUM VITAE

 

Edukacja formalna:

2022-2023 Psychotraumatologia, Instytut Terapii Integratywnej i Pomorska Fundacja Psychotraumatologii, Gdansk, Polska

2021-2022 MSc w poradnictwie i psychotherapi, Univeristy of Salford

2020-2021 Jungian and Post-Jungian Clinical Concepts, The Center for Applied Jungian Studies

2019-2021 Hipnointegracyjna psychoterapia głębi, Krakowskie Towarzystwo Badań nad Hipnozą Psychoterapeutyczną i Hipnozą

2013-2015 PgDip w poradnictwie integracyjnym, The University of Manchester

2012-2014 PGCert w terapii poznawczo-behawioralnej, University of Bradford

2011-2012 ABC Umiejętności doradcze na poziomie 3 (podejście skoncentrowane na osobie). Manchester College.

2002 - 2007 Magister edukacji i pracy socjalnej (wyróżnienie) - Uniwersytet Gdański

 

Rejestracja zawodowa:

Akredytowany członek Brytyjskiego Stowarzyszenia Poradnictwa i Psychoterapii

IARTT wykwalifikowany praktyk

Towarzystwo Hipnozy Terapeutycznej i Badań Nad Hipnozą- rekomendowany psychoterapeuta

Trening:

2020 Certyfikat superwizora klinicznego (akredytowany przez British Psychological Society), SDS, Londyn

2018 Terapia Rewind. Międzynarodowe Stowarzyszenie Terapii Traumy Rewind. Londyn

2017 Terapia otyłości, National Institute for Eating Disorders, Londyn, 3-dniowy kurs

2017 Terapia zaburzeń odżywiania, National Institute for Eating Disorders, Londyn, 8-dniowy kurs

2016 Praca z przemocą w rodzinie, Dzień Rozwoju Zawodowego BACP, Manchester

2016 Trauma w poradnictwie i psychoterapii, Mindsite, Manchester

2012 Projekt STORM (samookaleczenia i zapobieganie samobójstwom), Rotherham, Doncaster i South Humber NHS Foundation Trust, 3-dniowe szkolenie

2011 Podstawowe wartości, wiedza i umiejętności w pracy z ludźmi, którzy mają poważne problemy ze zdrowiem psychicznym. Uniwersytet York. UK

2010 Wprowadzenie do Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, 1-dniowe szkolenie

2007 Kurs Pomocy Socjoterapeutycznej Dzieciom z Rodzin z Problemem Alkoholowym, Fundacja ETOH 120 godzin

 

 

Doświadczenie zawodowe:

Jako nauczyciel/wykładowca akademicki:

2021- obecnie Univeristy of Lincoln, School of Psychology, Wykładowca- zdrowie psychiczne i psychoterapia

 

Jako psychoterapeutka:

 

01/2016- obecnie, Prywatna Praktyka, Psychoterapeuta

 

Prowadzę nieograniczoną czasowo psychoterapię indywidualną dla młodzieży i dorosłych w sektorze prywatnym.

01/01/ 2016- 18/11/2019 Rape and Sexual Assault Referral Centre, Warrington, psychoterapeutka

 

Zapewniałam indywidualną, ograniczoną w czasie psychoterapię dla dorosłych i nastolatków dotkniętych przemocą seksualną. Prowadzę terapię po i przedprocesową.

 

03/01 / 2017- 03/04 / 2019- Health Work - psychoterapeutka

 

Udzielałam porad 1: 1 dorosłym kierowanym w ramach Programu Pomocy Zatrudnieniu. Moimi klientami są pracownicy lokalnych Rad Miejskich, Straży Pożarnej i Ratowniczej oraz szkół.

 

01/11 / 2016- 01/04 / 2017- Children and Adolescent Mental Health Services (dzieci i młodzież), Bolton, Zespół Psychoterapii, terapeutka CAMHS

 

Prowadziłam różnorodne interwencje terapeutyczne dla dzieci i ich rodziców. Obejmowało to radzenie sobie ze stresem i złością, problemy z samooceną, odmowę szkoły, problemy z dynamiką rówieśników, samookaleczanie, zastraszanie. Pracowałam również z rodzicami młodszych dzieci, aby wspierać ich umiejętności wychowawcze i pomagać w tworzeniu przestrzeni do otwartej komunikacji w rodzinie. Używałam niektórych technik poznawczo-behawioralnych oraz umiejętności doradczych.

 

24/08 / 2016- 31/10 / 2016- Children and Adolescent Mental Health Services (dzieci i młodzież), Wigan, terapeutka CAMHS

 

Prowadziłam różnorodne interwencje terapeutyczne dla dzieci i ich rodziców. Obejmowało to radzenie sobie ze stresem i złością, problemy z samooceną, odmawianie szkoły, problemy z dynamiką rówieśników, samookaleczanie, zastraszanie. Pracowałam również z rodzicami młodszych dzieci, aby wspierać ich umiejętności rodzicielskie i pomagać w tworzeniu przestrzeni dla otwartej komunikacji w rodzinie. Wykorzystałam techniki poznawczo-behawioralne oraz umiejętności doradcze. Udało mi się obsłużyć 24 sprawy.

 

01 / 2016- 15/08/2016 Community Development Initiative, Manchester and Trafford, psychotherapeutka

 

Psychoterapia dla osób z różnymi problemami. Usługa była skierowana do osób, które mają trudności z dostępem do usług doradczych „głównego nurtu”, np. IAPT z powodu barier językowych, fizycznych lub czasowych.

 

03 / 2014- 09/2015 The Counseling & Family Centre, Altrincham, psychoterapeutka (staż zawodowy)

 

Zapewniałam szeroki wachlarz interwencji psychologicznych w ramach mojej praktyki psychoterapeutycznej, integrując techniki zaczerpnięte np. Ze szkół CBT, Person-Centered, Gestalt i Psychodynamic Therapy. Pracowałem z dorosłymi w każdym wieku.

 

11 / 2014-10-2015 Sexual Assault Referral Centre (Centrum zgłoszeń przemocy seksualnej), Manchester, Psychoterapeutka (staż zawodowy)

 

Zapewniałam szeroki wachlarz interwencji psychologicznych w ramach mojej praktyki psychoterapeutycznej, integrując techniki zaczerpnięte np. Ze szkół CBT, Person-Centered, Gestalt i Psychodynamic Therapy. Pracowałem z usługobiorcami, aby rozwiązać traumę związaną z napaścią na tle seksualnym. Pracuję z dorosłymi w każdym wieku.

 

 

Jako koordynator opieki psychiatrycznej:

 

22/02 / 2016- 23/08 / 2016- Early Intervention Team in Psychosis (Zespół wczesnej interwencji w psychozie), Bolton, koordynator zdrowia psychicznego

 

Prowadziłam specjalistyczną ocenę dla Zespołu Wczesnej Interwencji (w oparciu o Skalę Objawów Pozytywnych i Negatywnych - PANSS) oraz dla Zespołu Wczesnego Wykrywania i Interwencji (w oparciu o Kompleksową Ocenę stanów psychicznych Zagrożonych - CAARMS) pod kątem przydatności usług w pomocy klientowi, współpracowałam z różnymi innymi serwisami, próbując znaleźć ścieżkę wsparcia, która będzie odpowiadała potrzebom klientów.

 

03 / 2015- 01 / 2016- Manchester Later Life CMHT, pracownik socjalny

 

Zapewniałam zespołowi specjalistyczną wiedzę z zakresu pracy socjalnej (ocena opieki społecznej, ocena zdolności umysłowych, spotkania w interesie), ściśle współpracowałam również z rodzinami moich klientów, aby zapewnić jak najlepsze wyniki, moją grupą klientów byli ludzie powyżej 65 lat z rozpoznaniem zaburzeń psychicznych, w tym demencji.

 

07 / 2014- 26/11/14 Assessment and Treatment Team (Zespół ds. diagnozy i leczenia), Blackburn, Pracownik zdrowia psychicznego, diagnostyk

 

Oceniałam potrzeby ludzi w szybkim tempie, obejmującym zarówno rutynowe wizyty (10 dni roboczych), jak i pilne oceny (w tym samym dniu, często w ciągu 2-3 godzin od skierowania). Przeprowadzałam krótkoterminowe interwencje psychologiczne (do 4 sesji) dla osób o złożonych potrzebach i wysokim ryzyku, aby zapewnić bezpieczne przejście do zespołów społecznościowych. Wspierałam i nadzorowałam młodszą kadrę, aby zapewnić jakość świadczonych usług.

 

 

10 / 2013-05 / 2014 Gateway Service, Manchester, Gateway Link Worker

 

Sprawdzałam i selekcjonowałam skierowania do ośrodków zdrowia psychicznego dla dorosłych w każdym wieku. Ściśle współpracowałam z polecającymi, aby zapewnić przekazanie skierowania do odpowiednich służb. Regularnie kontaktowałam się z pacjentami, aby omówić dostępne wsparcie i negocjować dostęp do najlepszej możliwej obsługi klienta. Czasami, w skomplikowanych przypadkach, spotykałam się z pacjentem i dokonywałem oceny. 

 

07 / 2013-03/2016 Sexual Assault Referral Centre (Centrum zgłoszeń przemocy seksualnej), Manchester, pracownik kryzysowy

 

Udzieliłam wsparcia emocjonalnego dorosłym i dzieciom, które padły ofiarą napaści seksualnej. Pracowaliśmy jako jednostka doraźna i dlatego spotykałam się z ludźmi, gdy byli kilka godzin po zdarzeniu i w stanie szoku / kryzysu. Wspierałam klientów w procesie podejmowania decyzji oraz podczas badań lekarskich, jeśli klient zdecydował się kontynuować. Przede wszystkim zadbałam o to, by doraźne potrzeby klienta zostały zaspokojone, a ona / on opuścił serwis wyposażony w odpowiednie informacje i wsparcie w społeczności lokalnej. Wspierałam także odbiorców usług w rozwiązywaniu kryzysów za pośrednictwem całodobowej infolinii.

 

09 / 2012- 10/2013 Early Intervention Team in Psychosis (Zespół Wczesnej Interwencji w Psychozie), Manchester, Koordynator Opieki

 

Koordynowałam opiekę (do 3 lat) nad liczbą pacjentów w wieku 14-35 lat, u których wystąpił pierwszy epizod psychozy. Pracowałam samodzielnie i jako członek zespołu. Pracowałam w bliskich relacjach z innymi profesjonalistami i innymi organizacjami, w tym organizacjami charytatywnymi, ustawowymi służbami dla dzieci i rodzin, CAMHS i policją, aby wspierać zarówno klientów, jak i ich rodziny w zrozumieniu choroby i leczenia. Wynegocjowywałam najlepszą, ukierunkowaną na powrót do zdrowia opiekę dla klienta. 

 

10 / 2009- 09/2012 Early Intervention Team in Psychosis (Zespół wczesnej interwencji w Psychozie) , Manchester, pracownik wspomogający

 

Pracowałam, aby promować niezależne życie moich klientów oraz zapewnić towarzystwo i wsparcie. Koordynowałem elementy procesu pomocy i udzielanie konkretnych interwencji (społecznych, psychologicznych).

 

03/2006 - 06/2008 Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzaleznien od Alkoholu PZOZ (Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień)

Prowadząca grupy psychoedukacyjne i terapeuta motywacyjny

 

Zbierałam i weryfikowałam informacje dotyczące obsługi lokalnych organizacji i instytucji. Prowadziłam grupę psychoedukacyjną dla osób uzależnionych od alkoholu oraz prowadziłam terapię motywacyjną wraz ze wsparciem telefonicznym i internetowym w ramach pomocy kryzysowej. Pracowałam z rodzinami i dziećmi i prowadziłem interwencje psychologiczne ukierunkowane na dynamikę rodziny i rozwój osobisty klienta. Ułatwiałam negocjacje w rodzinach. Zostałam oddelegowana do nadzorowania i kierowania zespołem wolontariuszy i młodszych pracowników. 

 

 

bottom of page